Bitcoin kurs SEK

Bitcoin infördes under 2009 och har sedan dess ökat i värde med över tusen procent. Här ser du hur kursen utvecklats sedan lanseringen och vad du bör tänka på när du ska köpa eller sälja bitcoin. På denna sida förklaras bland annat följande:

 • Hur värdet på bitcoin beräknas beroende på valuta
 • Hur du analyserar grafer
 • Hur du tolkar historik för att göra smarta investeringar för framtiden
 • Hur värdet på bitcoin förändrats från lansering till nutid

Bitcoin kurs historik

Den som har erfarenhet av investeringar vet att analys av historik är A och O när det kommer till att spekulera om värdet. Oavsett om du investerar i börsen, traditionella valutor eller kryptovalutor är det viktigt att se vad som hänt tidigare. Genom att se och förstå historien kan vi se framtiden, är ett citat som brukar användas när man talar om att kunna sia om framtiden. Det gäller absolut också när man investerar.

Det krävs så klart mer än historik och grafer för att investera smart, men det är en bra början. När du tittar på en graf över till exempel bitcoins värde så kan det vara bra att titta på vad som hände i världen när kursen ökade explosionsartat eller föll lavinartat.

Tittar man på bitcoins peak under 2017, ser vi att Donald Trump svors in som USA:s 45:e president efter Barack Obama. En av de koncept som Trump delvis populariserade var misstron mot traditionell media, eller “fake news”. Många experter menade att bitcoin därefter blev mer attraktivt i människors ögon. Om man inte kan lita på bankerna eller media, hur kan man investera i något som inte är kopplat till någon av dessa entiteter? Att investera i bitcoin blev med andra ord inte bara ett sätt att potentiellt tjäna pengar, utan för många också en politisk aktion för att sätta bankernas maktposition på prov.

Det är intressant hur bitcoins värde uppenbart påverkas av stora globala händelser, trots att kryptovalutan är helt frånkopplad från dessa. Svaret är att det snarare än människors reaktion på politiska händelser som kan påverka valutan, inte händelserna i sig. När man insett det är det enklare att sia om bitcoins framtid.

Bitcoin kurs dollar

Att jämföra två valutor är enkelt. Tittar man på amerikanska dollarn och svenska kronan är kan man enkelt skapa en graf som visar exakt hur värdet förändrats över tid. När man jämför tre valutor blir det plötsligt mer komplicerat.

Kursen för bitcoin brukar jämföras mot den amerikanska dollarn, mycket på grund av att det är en valuta som används internationellt vid andra typer av jämförelser. Tittar man på vad en bitcoin är värd i dollar och sedan i kronor kan man på vissa ställen se att värdet inte tycks matcha. Det beror så klart på att både kronans och dollarns värde förändras oberoende från varandra. Det är säkert en självklarhet för många, men kan ändå vara värt att påpeka.

När du forskar om bitcoin kommer du inse att det finns mycket information på svenska, men den absoluta majoriteten av information som finns är på engelska och baseras på förhållandet till dollarn. Tänk på att noga kontrollera vilka valutor som används i de grafer du tittar på för att undvika missförstånd. När du handlar med bitcoin är det också vanligt att USD används, även på många svenska handelsplattformar för kryptovalutor.

Bitcoin kurs graf

Ser man på historiken kring bitcoins värde är det tydligt att valutan ligger relativt stabilt på runt 5 000 SEK fram till 2017. Där börjar grafen stiga upp till ca 10 000 SEK för att sedan öka explosionsartat vid årsskiftet mellan 2017 och 2018. 165 387 SEK är i skrivande stund det högsta värdet bitcoin haft sedan den infördes 2009, och uppmättes 17 december 2017.

Sedan dess föll kursen i nästan samma takt som den ökade, men landade någonstans runt 70 000 SEK. Där pendlade värdet mellan 50 000 och 80 000 SEK fram till november 2018. Under 2020 har värdet legat förhållandevis fast på mellan 75 000 till 90 000 SEK.

Bitcoins värde tycks öka vid stora globala händelser. Värdet tenderar också att öka när finansvärlden är under kritik, till exempel vid bankkriser och inflation. Bitcoins frånkoppling av de traditionella finansiella instituten kan vara både positivt och negativt, men det är primärt det som anses vara dess attraktion. Det innebär dock, vilket historien också visat, att bitcoins värde fluktuerar minst lika mycket som traditionella valutor och börsen. Att kombinera investering i kryptovalutor tillsammans med mer klassiska investeringstyper anses vara ett smart sätt att investera.

1 bitcoin till SEK

Från 2009 till 2014 var kursen för bitcoin relativt stabil. Som man kan se i listan nedan var det i slutet av 2017 och början av 2018 som bitcoin peakade rejält, dels på grund av hög mediabevakning och en generell misstro mot media. Eftersom valutan är kontrollerad av en algoritm, snarare än en centralbank eller stat, är antalet bitcoins alltid begränsat. Det innebär i teorin att valutans värde ökar konsekvent på sikt i jämförelse med andra valutor. Fler faktorer spelar som sagt in och en ökning är aldrig garanterad. Flera experter menar dock att det kontrollerade sättet som bitcoins genereras på ger en mer stabil grund än traditionella valutor. Det finns exempelvis ingen risk att en stat får för sig att printa mer bitcoins.

Nedan är en lista på bitcoins värde i förhållande till svenska kronan (SEK) under perioden 2014 till 2020.

 • 2014 januari – 5 246 SEK
 • 2014 juni – 4 489 SEK
 • 2015 januari – 2 465 SEK
 • 2015 juni – 1 863 SEK
 • 2016 januari – 3 666 SEK
 • 2016 juni – 4 618 SEK
 • 2017 januari – 9 082 SEK
 • 2017 juni – 21 596 SEK
 • 2018 januari – 120 380 SEK
 • 2018 juni – 65 596 SEK
 • 2019 januari – 35 223 SEK
 • 2019 juni -72 234 SEK
 • 2020 januari – 68 658 SEK
 • 2020 juni – 90 279 SEK

Från januari 2014 till juni 2020 är värdeökningen efter många berg och dalar nära 1 800 %. Köpte du 10 bitcoin 2014 hade vinsten alltså varit 850 330 kronor:

5 246 * 10 = 52 460

90 279 * 10 = 902 790

902 790 – 52 460 = 850 330 kronor