Investera i bitcoin

Att investera i bitcoin kan betyda flera olika saker. Här är det tre vanliga man brukar prata om:

  • Köp och sälj
  • Bitcoin mining
  • Transaktionsförmedlare

Köp och sälj är det absolut vanligaste och fungerar i princip exakt likadant som all annan typ av investering. Du köper när du anser bitcoin vara värderat lågt, och säljer när det är högt – precis som med allt annat. Det är så klart inte så enkelt, men samma princip gäller vid all investering. Köp och sälj brukar vara vanligt bland privatpersoner.

Företag som investerar i bitcoin fokuserar istället på det som kallas Bitcoin mining, som helt enkelt innebär att man köper datorer som agerar som “miners”, och som gräver fram nya bitcoin. Den datorkraft som krävs för att göra vinst på detta sätt är väldigt stor, vilket är anledningen till att det primärt är företag som sysslar med denna aktivitet (som också beskrivs närmare längre ned i denna artikel) .Transaktionsförmedlare innebär att man lånar ut sin datorkraft för att snabba på transaktioner mellan andra användare.

Ska man investera i bitcoin?

Huruvida man ska investera i bitcoin eller inte är en smakfråga. De som kritiserar bitcoin brukar ta upp att det är problematiskt att spåra transaktioner om man inte vet exakt vad man letar efter. Det kan ge problem för myndigheter att spåra pengatvätt och liknande. Andra aspekter som kritiseras är hög varians, eller volatilitet, som gör att värdet kan förändras kraftigt från en dag till en annan. Några påpekar också att bitcoin-nätverket är så pass komplicerat att det är svårt att sätta sig in i hur det fungerar.

All denna kritik är på många sätt berättigad. Men alla aspekter kan också tolkas ur ett positivt perspektiv – och det är därför bitcoin blivit så populärt. Problemet att spåra transaktioner är inte helt korrekt, eftersom allting finns lagrat och tillgängligt för alla. Alla transaktioner finns dokumenterade svart på vitt. Ur ett perspektiv är det ett svårtillgängligt system, men ur ett annat är det samtidigt det mest transparenta.

Volatiliteten i bitcoin och kryptovalutor är inte heller något som brukar skrämma iväg investerare. Risken är högre än i många andra investeringsområden, men absolut inte högst. Högre risk innebär ju också, som alla investerare vet, i princip alltid högre avkastning långsiktigt. All typ av investering är en risk och bitcoin är inget undantag.

Att bitcoinsystemet är komplicerat stämmer nog för de flesta som för första gången börjar forska kring ämnet. Men problemet är inte att det är mer komplicerat än något annat, utan att det är nytt. Precis som med vanliga valutor så produceras det mer “pengar” över tid, men skillnaden ligger i att det är en matematisk formel som reglerar detta, snarare än en bestämmande institution.

Hur investerar man i bitcoin?

Att investera i bitcoin är på många sätt likt de traditionella investeringsprocesserna. Det är normalt två saker du behöver ha för att börja köpa bitcoin:

  • En bitcoin-adress
  • En handelsdepå att köpa och sälja på

En bitcoin-adress är ett krav för att du ska kunna handla med bitcoin. Peer-to-peer-nätverket kräver att det alltid finns en adress till en mottagare och en sändare vid bitcoin-handel. Din bitcoin-adress lagras tillsammans med transaktionen, men är krypterad för personer, myndigheter och företag som inte är del av nätverket.

Eftersom bitcoin-adressen är enkel att kolla upp rekommenderar många att du byter bitcoin-adress efter varje transaktion. Detta är särskilt viktigt ur säkerhetssynpunkt och om du har som ambition att hålla transaktionen så anonym som möjligt.

Anonymitet och bitcoin är annars en sanning med modifikation – åtminstone ur vissa perspektiv. Det stämmer att bitcoin endast har två parter – sändare och mottagare. Ingen bank, inlösare eller liknande är inblandad. Ingen annan får information om transaktionen. Kom ihåg att p2p-nätverket lagrar alla bitcoin-adresser och transaktioner och att det går att kolla upp varenda transaktion som utförts för den som letar.

Företag investerar i bitcoin

Det är inte ovanligt att företag investerar i bitcoin eller andra kryptovalutor. Precis som när privatpersoner investerar kan företag köpa och sälja bitcoin via handelsplattformar eller direkt med andra företag.

När man talar om företag som investerar i bitcoin är det dock normalt en annan typ av investering man menar, nämligen det som kallas “bitcoin mining”. Det innebär att företag investerar i hårdvara vars syfte är att specifikt producera bitcoin. Bitcoin mining innebär med andra ord inte att köpa och sälja, åtminstone inte till en början, utan att skapa bitcoins.

Hur fungerar då bitcoin mining? Bitcoin är en kryptovaluta som regleras genom krypterade algoritmer. Ju fler företag eller privatpersoner som “minar” bitcoin, desto svårare blir processen. Algoritmen är nämligen uppbyggd på så sätt att det inte ska bli för många bitcoins. Det förhindrar således att inflation uppstår.

Själva processen går ut på att datorn löser diverse logiska problem. Man installerar ett program på datorn som sedan minar efter bitcoins enligt en formel. Företag kan också tjäna pengar på att låta sina datorer vara öppna för att bearbeta transaktioner mellan andra användare i P2P-nätverket. På så sätt upprätthålls den snabba och smidiga transaktionsprocess som bitcoin är kända för. Samtidigt får företaget en del av transaktionsavgiften.

Varför ska man investera i bitcoin?

Bitcoin har på många sätt unika investeringsmöjligheter. Att kryptovalutan inte är kopplad till någon finansiell institution som en centralbank gör den unik gentemot vanliga valutor som dollar, sterling och kronor. Det innebär att analyserna kring bitcoins upp- och nedgångar också kräver att man tänker om.

Å andra sidan behöver man inte göra det krångligare än vad det faktiskt är. Sina unika egenskaper till trots, så innebär samma sunda förnuft när du ska investera i bitcoin. Många som investerar på börsen och liknande gillar idén att ha en del av sitt sparkapital i en valuta som är helt fristående från omvärlden – åtminstone när det gäller kontrollen av valutan. Att blanda kryptovalutor med mer traditionella investeringar innebär att du får potentialen – och riskerna – med båda. Att sprida investeringarna och inte lägga allt i samma korg är ett klassiskt tips som fortfarande är aktuellt. Att göra bitcoin och andra kryptovalutor en del av det är svårt att argumentera emot.