Bitcoin value sek

När man söker på information om bitcoin är det enkelt att bli förvirrad av alla begrepp. Den matematiska algoritmen som reglerar valutan och hela peer-to-peer-nätverket kan vara en utmaning att förstå i sig, men är enklare om man har koll på vad begreppen betyder. Här går vi igenom några av de vanliga ord man kan stöta på när man läser om bitcoin, mer specifikt om köp och sälj, samt investering i kryptovalutan.

Bitcoin value chart

När analytiker och investerare talar om Bitcoin value chart är det en tabell eller graf som visar bitcoins historiska värde. Genom att analysera hur bitcoin värderats utifrån ett antal andra valutor kan man se när kursen ökat och fallit. Därefter kan man gå djupare och analysera varför dessa kursskillnader inträffade och slutligen försöka förutspå hur bitcoin kommer att utvecklas i framtiden.

Grafen för bitcoins värde har fluktuationer nästan dagligen, ibland ganska dramatiska. Det går dock att se tydliga trender i att politiska händelser, katastrofer och annat som påverkar världen i stort också påverkar bitcoin på ett eller annat sätt. Vid större händelser stiger eller sjunker valutan relativt kraftigt, för att sedan mynna ut i en något mer stabil utveckling. Bitcoins historia är dock kort och att konstatera någon absolut sanning idag är därför svårt.

Bitcoin value USD

Bitcoin mäts normalt gentemot amerikanska dollarn. Det är vanligt att svenska finanssajter använder både dollar och kronor när bitcoins värde diskuteras.

Nedan ser du valutautvecklingen på bitcoin i US dollar.

  • 2016 januari – 435 USD
  • 2016 juni – 567 USD
  • 2017 januari – 1 037 USD
  • 2017 juni – 2 502 USD
  • 2018 januari – 15 102 USD
  • 2018 juni – 7 492 USD
  • 2019 januari – 3 830 USD
  • 2019 juni – 7 793 USD
  • 2020 januari – 7 345 USD
  • 2020 juni – 9 702 USD

I USA är intresset för bitcoin stort bland allmänheten, men myndigheter och banker är inte överförtjusta med transaktioner som går utanför deras kontroll.

Bitcoin value Euro

Att jämföra bitcoins utveckling med USD är som sagt det vanligaste, men euron är också vanlig. USD till EUR är den växlingskurs som brukar få flest träffar på sajter som erbjuder realtidsgrafer. Att investera i valutahandel utanför krypto är också vanligt. Ska du bara handla med kryptovalutor spelar det ingen större roll vilken standardvaluta du jämför med. Det viktiga är att jämföra med en valuta du har koll på. Det skadar inte att kolla på andra valutor också eftersom det kan underlätta framtida valutahandel.

Tillsammans med kanadensiska dollar, brittiska pund, japanska yen och schweiziska franc är euron den valuta som framför alla andra konkurrerar med USD bland de mest handlade valutorna i världen. Har du erfarenhet av valutahandel sedan innan är det en bra grund att stå på om du ska investera i bitcoin.

Bitcoin value history

Bitcoin value history, eller värdehistorisk, används för att beskriva Bitcoins värdeförändring över tid. Bitcoin är en relativt ny valuta och har inte särskilt lång historia att analysera. Kryptovalutan lanserade 2009 och hade de första 5-6 åren en väldigt stabil och odramatisk värdekurva. Samma år som Donald Trump blev president i USA, 2017, ökade värdet med tusentals procentenheter. Fler faktorer spelade in, såsom andra stora, globala händelser, men ingen kan med säkerhet säga vad det är som får bitcoin att öka eller falla i värde. Detsamma gäller dock i princip alla typer av investeringar.

Oroligheter i världen var först det som analytiker ansåg påverka valutan mest, och då på ett positivt sätt. Misstron mot traditionell media, maktskiften i flera länder och annat såg ut att höja bitcoins värde. Andra händelser som coronapandemin har dock inte visat en tydlig ökning i bitcoins värde – åtminstone inte till en början. Snarare påverkades värdet något negativt. Med en kort historia och helt ny teknik är det svårt att sia om bitcoins framtid enligt bara traditionella värderingsverktyg. Det smartaste är antagligen att försöka se bitcoin som en vanlig valutainvestering i det stora hela, men att vara väl insatt i det som skiljer kryptovalutan från andra valutor, till exempel att kontrollen ligger i en logisk algoritm istället för hos centralbanker. Förstår man grunderna är det enklare att kliva utanför ramen och se det som andra investerare inte ser. Hög risk, hög belöning är vad som hittills beskrivit bitcoins investeringsmöjligheter.

Bitcoin market value

Bitcoins marknadsvärde är alltid vad någon är beredd att betala. Att investera i bitcoin innebär dels att ha koll på den andra valutan man väljer att jämföra mot. Det som ser ut att vara en ökning i bitcoin kan lika gärna vara en nedgång för svenska kronan, om det är de valutorna du jämför. Det är en truism som kanske inte behöver nämnas för vana valutainvesterare, men är du nybörjare så är det viktigt att känna till.

Det vanligaste, åtminstone i Sverige, är att köpa och sälja bitcoin via en handelsplattform eller investeringsdepå. Då sätter du vilket pris du vill sälja eller köpa för, och väntar tills någon annan nappar på erbjudandet. Att använda internetforum, Facebookgrupper eller bitcoin-möten i verkliga livet kan dock gynna dig som är insatt. Att köpa och sälja handlar så klart mest om analys och att förutspå hur utvecklingen kommer gå. Men huruvida du gör en vinst eller inte kan också bero på hur väl du letar efter rätt köpare. Kom ihåg att bitcoinhandel alltid är en transaktion mellan två parter. Det betyder att du kan göra affärer utanför traditionella handelsplattformar.

Bitcoin value today

Bitcoin value today, eller dagens bitcoinvärde, varierar från dag till dag. I skrivande stund är kursen uppe i runt 92 000 kronor för 1 bitcoin. Bitcoins korta historia visar dock inte alls på någon stadig uppåt- eller nedgång utan fluktuerar ganska kraftigt – även från dag till dag. Kryptovalutan är dock inte isolerad från omvärldsfaktorer. Den som hittar det sätt som bäst förutser värdet om några veckor, månader eller år kommer antagligen bli rik. Men det kan som med all investering gå åt andra hållet också. Det viktiga om du ska handla med bitcoin är att hålla koll på kursen och se hur världsomspännande händelser påverkar värdet. Kunskap och sunt risktagande är A och O i alla typer av investeringar, framför allt kring kryptovalutor som bitcoin, eftersom det fortfarande finns så mycket att upptäcka.